Οδηγίες διαδικασίας αίτησης

Υποβολή Νέας Αίτησης

Η υποβολή της αίτησης για το μεταπτυχιακό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εξής διαδικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm . Μέσω αυτής μπορεί να υποβληθεί αίτηση για διάφορα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία αίτησης για το μεταπτυχιακό «MSc Cell and Gene Therapies»

Βήμα 1

 • Επιλέξτε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ / NEW APPLICATION
 • Eπιλέξτε το εικονίδιο Manual για να εμφανίσετε το εγχειρίδιο χρήσης
 • Στην συνέχεια καταχωρήστε στο ελεύθερο πεδίο το captcha που εμφανίστηκε στην οθόνη σας και επιλέξτε Επόμενο για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα

Σημείωση: Επιλέγοντας το εικονίδιο ανανέωσης μπορείτε να εμφανίσετε νέο captcha

Βήμα 2

Επιλέξτε ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ POSTGRADUATE STUDIES (MASTERS DEGREE) και στην συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.

Βήμα 3

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών: Cell and Gene Therapies from bench to bedside and Good Manufacturing Practices.

Στο κάτω μέρος της οθόνης θα σας εμφανιστούν το link της παρούσας ιστοσελίδας  και η διαθέσιμη περίοδος εισαγωγής για την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε την αίτηση.

Σημείωση: Εάν η χρονική περίοδος που έχετε ξεκινήσει την διαδικασία αίτησης δεν εμπίπτει στην περίοδο αιτήσεων εισαγωγής για το πρόγραμμα  τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα:  « Η περίοδος αιτήσεων δεν είναι ανοιχτή»

Βήμα 4

Στο 4ο βήμα καλείστε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Σημείωση: Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με κεφάλαια γράμματα

 • Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
 • Στο πλαίσιο «Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου» αρκεί να συμπληρώσετε ένα (1) από τα δύο (2) αυτά στοιχεία.

Βήμα 5

Στο βήμα αυτό συμπληρώνετε τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας σας.

 • Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
 • Εάν η προσωρινή και η μόνιμη διεύθυνσή σας είναι ίδια, επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζετε στην οθόνη σας.
 • Το email που θα καταχωρήσετε θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία της εξέλιξης της αίτησή σας.

Βήμα 6

Στο βήμα αυτό συμπληρώνετε τις σπουδές σας

 • Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη κάτοχος πτυχίου / διπλώματος θα πρέπει να καταχωρήσετε την πληροφορία της πιθανής ημερομηνίας ορκωμοσίας σας.
 • Στην συνέχεια καταχωρήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα αποφοίτησής σας.
 • Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση του πεδίο ΌΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ / INSTITUTION NAME και επιλέξτε από τα αποτελέσματα το/τα ιδρύματα αποφοίτησής σας. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα ίδρυμα με βάση την χώρα στην οποία βρίσκεται ή και με την ονομασία του ιδρύματος αυτού.

Σημείωση: Για την εμφάνιση όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων εναλλακτικά επιλέξτε «Προσωπική Λίστα Τιμών».

Στην οθόνη επιλογής θα σας εμφανιστούν μόνο τα Πανεπιστήμια με δείκτη χώρας GR.

Βήμα 7

Στο βήμα αυτό έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία των συστατικών επιστολών σας αλλά και να επισυνάψετε έγγραφα για κάθε συστατική σας επιστολή.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε συστατικές επιστολές, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτό το βήμα μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται μπορείτε να το αφήσετε κενό και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να τις ανεβάσετε ως επισυναπτόμενα έγγραφα.

Σημείωση: Για να καταχωρήσετε στοιχεία για περισσότερες από μία συστατικές επιστολές, κάντε διπλό κλικ στην επόμενη συστατική επιστολή για να σας εμφανιστούν τα πεδία προς συμπλήρωση.

Βήμα 8

 • Καταχωρήστε στο βήμα αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρώσετε την αίτηση εισαγωγής σας.

Υποχρεωτική καταχώρηση:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση υποψηφιότητας (Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ)
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ για ΑΕΙ αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σε περίπτωση εκκρεμούς ορκωμοσίας
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυο (2) συστατικές επιστολές

Προαιρετική καταχώρηση:

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ.
 • Λοιπά έγγραφα

Βήμα 9

Επιλέξτε Υποβολή για να ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησής σας ή Ακύρωση για να ακυρώσετε τις καταχωρήσεις σας.

Με την υποβολή της αίτησής σας:

 • Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο μοναδικός αριθμός της αίτησής σας
 • Θα λάβετε αυτόματα email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει συμπληρωμένη φόρμα PDF με τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην αίτησή σας
 • Θα λάβετε στο ίδιο email το μοναδικό αλφαριθμητικό 32 ψηφίων της αίτησής σας με το οποίο θα μπορείτε εντός της προθεσμίας (ή έως ότου να ξεκινήσει η επεξεργασία της αίτησής σας) να τροποποιήσετε τα στοιχεία της αίτησής σας
 • Τα στοιχεία της αίτησής σας θα αποσταλούν αυτόματα στην γραμματεία του τμήματος

Ενημερωτικά email θα σας σταλούν με την εκκίνηση της επεξεργασίας της αίτησής σας αλλά και για την έγκριση ή απόρριψη αυτής.

Επεξεργασία Αίτησης

Τροποποίηση της αίτησης που έχετε υποβάλει μπορείτε να πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας πάλι την διαδικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  επιλέγοντας  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ / EDIT APPLICATION καταχωρώντας τον αριθμό της αίτησή σας και το μοναδικό αλφαριθμητικό που σας στάλθηκε μέσω email. Αφότου τροποποιήστε τα επιθυμητά στοιχεία της αίτησής σας, επιλέξτε ΥΠΟΒΟΛΗ/ SUBMISSION και θα λάβετε αυτόματο email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει την ενημερωμένη φόρμα PDF με τα στοιχεία που διορθώσατε / προσθέσατε στην αίτησή σας . ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία της αίτησής σας είναι εφικτή μόνο εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το τμήμα και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία αυτής από την γραμματεία του τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο